Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden

WSCA Surflessen

1. Deelnemer

 • Deelname aan de les is geheel op eigen risico.
  Om deel te nemen aan de windsurfles moet de cursist goed kunnen zwemmen (minimaal A en B diploma)  en in goede conditie verkeren. Indien iemand niet goed kan zwemmen, mag deze beslist niet deelnemen. Uw eigen verklaring is hierin leidend. Als deelnemer een blessure of een probleem met de gezondheid heeft dan dient dit vooraf kenbaar gemaakt te worden aan de instructeur. Cursist is zelf verantwoordelijk voor deelname.
 • Zwemvesten worden ter beschikking gesteld en dienen altijd gedragen te worden.

2. Weersomstandigheden

 • Indien de instructeurs de weersomstandigheden te gevaarlijk vinden om les te geven, zal de cursusdag niet doorgaan. De lesdag wordt dan verplaatst naar de reservedag. De baai is afgeschermd van de grote Westeinderplas en daardoor komt het weinig voor dat een les door harde wind wordt afgelast. Onweer is altijd een reden om een les stil te leggen of de les te beëindigen.
 • Indien de weersvoorspelling daar aanleiding toe geeft wordt de les geannuleerd op de avond voorafgaand aan de les.

Indien er een officieel zwemverbod is wordt de les verplaatst naar de reservedag.

3. Materiaalschade

 • Indien cursist gebruik maakt van windsurf-materiaal van de WSCA is men daar zelf voor verantwoordelijk gedurende de gehele les. Schade aan het materiaal ontstaan door normaal gebruik is voor rekening van de surfclub. Schade ontstaan door opzet, onbehoorlijk gedrag of het niet opvolgen van de aanwijzingen van de instructeur, verhalen wij op de cursist.
 • De kleedkamer kan niet worden afgesloten. Laat geen spullen van waarde liggen in de kleedkamer. De WSCA is niet aansprakelijk bij diefstal van persoonlijke eigendommen.

4. Financieel

 • De WSCA behoud zich het recht voor om een lesserie te annuleren als er niet voldoende inschrijvingen zijn. De cursist wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien er geen alternatieve lesserie mogelijk is wordt het inschrijfgeld terugbetaald.
 • Bij de inschrijving wordt de keuze gemaakt voor 3 lesdagen zoals aangegeven op de website. Tussendoor op andere lesdagen inhalen is niet mogelijk.
 • Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de les is de cursist 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Indien de cursist zich binnen 7 dagen voor aanvang van de les afmeld is deze het gehele cursusbedrag verschuldigd.
  Indien de cursist niet kan deelnemen aan een van de lessen geeft dit geen recht op restitutie van het lesgeld.

5. Reservedag

 • De reservedag wordt gepland in het weekend aansluitend op de laatste lesdag. Hier maken we gebruik van indien de WSCA de lesdag in zijn geheel moet afzeggen door omstandigheden. Voorwaarde is dat er meer dan 3 cursisten zijn die op één dag willen inhalen.

6. Inhaalweekend

 • Het inhaalweekend wordt gepland in het weekend van zaterdag 19 en zondag 20 september. Dit weekend is voor cursisten die zelf een lesdag niet aanwezig konden zijn. Voorwaarde is dat er meer dan 3 cursisten zijn die op één dag willen inhalen.
 • Door het aanvinken van de algemene voorwaarden op het reserveringsformulier geeft cursist aan deze te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

Wedstrijden

 • Ik verklaar me te onderwerpen aan de “Regels voor het wedstrijdzeilen” van de ISAF, en de instructies van WindSurfClub Aalsmeer (WSCA).
 • Ik verklaar dat ik voor eigen rekening en risico deelneem en de wedstrijdcommissie en WSCA niet
 • aansprakelijk zal stellen voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan mijn materiaal en eventueel lichamelijk letsel die direct of indirect in verband met de deelname aan deze wedstrijd zou kunnen ontstaan.
 • Ik geef door het deelnemen aan wedstrijden toestemming om mijn voor- en achternaam te delen in de einduitslag.
 • Ik geef door het deelnemen aan wedstrijden toestemming om foto’s te publiceren op social media en kranten

ODSC

 • Joining the ODSC is for your own risk and ODSC & WSCA organization have no liability or responsibility in the event of accidents. I hereby authorize the ODSC organization to use all photos and videos of the event for promotional purposes.